inloggen adviseur | contact
donderdag, 07 september 2017 09:46

Met ingang van vrijdag 8 september 2017 verlaagt Hypotrust de rente van de Woon Bewust Hypotheek.

In onderstaande tabel de rentelijst per 8 september 2017.

Woon Bewust Hypotheek aflosvorm: aflossingsvrij
Marktwaarde
Rentevastperiode NHG 0-60% MW 60-85% MW

1 jaar 

1,61%

1,61%

1,96%

5 jaar 

1,62%

1,62% 1,97%
10 jaar 

2,00%
-0,05%

1,99%

2,13%

15 jaar 

2,49%

2,44%
-0,05%

2,63%

20 jaar 

2,64%

-0,06%

2,60%
-0,05%

 2,87% 

25 jaar   

2,83%
-0,06%

2,94%
-0,05%

3,28%

30 jaar 

2,88%

-0,06%

3,00%
-0,06%

3,28%

Klik hier voor het volledige rentetarievenoverzicht.