inloggen adviseur | contact
donderdag, 16 november 2017 09:46

Met ingang van vrijdag 17 november 2017 verhoogt Hypotrust de rentes van de Woon Bewust Hypotheek.

Om de juiste rente in de gewenste rentevastperiode en de betreffende risicoklasse te kunnen garanderen voor een Hypotrust Woon Bewust Hypotheek dienen aanvragen compleet en correct uiterlijk donderdag 16 november 2017, 17:00 uur bij FlexFront binnen te zijn. 

In onderstaande tabel de rentelijst per 16 november 2017.

Woon Bewust Hypotheek aflosvorm: aflossingsvrij
Risicoklasse
Rentevastperiode NHG 0-60% MW 60-85% MW

1 jaar 

1,66%

+0,05%

1,66%
+0,05%

1,96%

5 jaar 

1,67%
+0,05%

1,67%
+0,05%
1,97%
10 jaar 

1,87%
+0,05%

1,87%
+0,02%

2,03%
+0,05%

15 jaar 

2,45%
+0,05%

2,45%
+0,01%

2,63%
+0,05%

20 jaar 

2,61%

+0,05%

2,61%
+0,05%

 2,76% 
+0,07%

25 jaar   

2,85%
+0,06%

2,88%

3,18%
+0,05%

30 jaar 

2,89%

+0,07%

2,89%
+0,01%

3,18%
+0,05%

Klik hier voor het volledige rentetarievenoverzicht.