inloggen adviseur | contact
donderdag, 14 december 2017 09:46

Met ingang van vrijdag 15 december 2017 verlaagt Hypotrust de rentes van de Woon Bewust Hypotheek.

In onderstaande tabel de rentelijst per 15 december 2017.

Woon Bewust Hypotheek aflosvorm: aflossingsvrij
Risicoklasse
Rentevastperiode NHG 0-60% MW 60-85% MW

1 jaar 

1,66%

1,66%

1,96%

5 jaar 

1,67%

1,67% 1,97%
10 jaar 

1,74%
-0,04%

1,74%
-0,04%

1,97%

15 jaar 

2,29%
-0,11%

2,29%
-0,11%

2,58%

20 jaar 

2,45%

-0,03%

2,45%
-0,03%

 2,71% 

25 jaar   

2,74%
-0,10%

2,74%
-0,10%

3,13%

30 jaar 

2,74%
-0,10%

2,74%
-0,10%

3,13%

Klik hier voor het volledige rentetarievenoverzicht.