inloggen adviseur | contact

Hoe werkt de compleet dossierservice?

Uw focus ligt op het inhoudelijk advies aan uw klant. Uw klant profiteert van een brede expertise. Uw advies en ons administratief proces. Zo is uw klant snel en zeker van de beste hypotheek voor zijn situatie.

Het administratieve proces, de completering van het hypotheekdossier, besteedt u uit aan ons. Het adviestraject maakt u hierdoor sneller en (kosten)efficiënter. Zeker in drukke tijden, bij ziekte of vakantie kan dit een welkome (tijdelijke) oplossing zijn. De tijd die u bespaart, investeert u in aandacht voor uw klant.

 • Per dossier kunt u ervoor kiezen of u gebruik wilt maken van de Compleet Dossier Service. Als u het completeren van het dossier uit handen wilt geven, kunt u, zoals u gewend bent, via uw adviessoftware of rechtstreeks in MyView het getekende rente-aanbod uploaden. Vervolgens stuurt u het volledig ingevulde ‘Intakeformulier CDS’ automatisch door naar compleetdossier@flexfront.nl. Wij starten vervolgens CDS voor dit dossier voor u op. In het intakeformulier wordt gevraagd de volgende documenten te uploaden:
 1.  financieringsopzet
 2.  gewaarmerkt ID van aanvrager(s)
 3.  alle op dat moment beschikbare documenten die als voorbehoud zijn vermeld in het renteaanbod
 • We introduceren ons telefonisch binnen 24 uur bij uw klant en vragen de nog benodigde dossierstukken op. U kunt deze mailtekst gebruiken om ons telefoontje aan te kondigen bij uw klant.

 • In overleg met uw klant zorgen we dat alle documenten snel beschikbaar komen. Elke document wordt direct beoordeeld op correctheid en compleetheid. Gedurende dit traject houden we de tijdlijnen zoals geldigheid van het renteaanbod, ontbindende voorwaarden en gewenste passeertermijn goed in de gaten.

 • U of uw klant draagt zelf zorg voor aanvraag van eventueel taxatierapport en overlijdensrisicoverzekering. Uiteraard kunnen we u dit uit handen nemen. Indien gewenst verzorgen we voor uw klant de benodigde bankgarantie via Nationale Waarborg.

 • Zodra het dossier compleet is voor beoordeling door de hypotheekverstrekker zullen we u en uw klant hierover informeren.

 • Als uit de beoordeling blijkt dat er aanvullende stukken nodig zijn, nemen we contact op met uw klant. Vanzelfsprekend informeren we u daarover.

 • Is aanpassing van de aanvraag noodzakelijk vanwege de acceptatienormen, nemen we contact met u op zodat u dit met uw klant kunt bespreken.

 • Zodra de beoordeling met positief resultaat is afgerond, ontvangt u bericht dat het hypotheekaanbod voor ondertekening beschikbaar is. U bespreekt vervolgens het hypotheekaanbod met uw klant en laat dit ondertekenen waarna u het document kunt uploaden. Zodra we dit hebben ontvangen, informeren we uw klant waarna uw klant de afspraak met de notaris maakt voor het passeren van de hypotheek.

 • U ontvangt van ons bericht dat we het dossier hebben afgerond met daarbij voor uw eigen dossiervorming de documenten op basis waarvan de hypotheekverstrekker het dossier heeft beoordeeld.

 

Template mailtekst